Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 25
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
35813393: A-Z STAV, s.r.o.
43319751: Anton Botló - VFK
41935021: Branislav Sloboda
35944382: BTT s.r.o.
31698476: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
31730311: EKO POPRAD, a.s.
31359647: EKO - SALMO s.r.o.
35966181: EKOway s.r.o.
11652594: Eugen Linka
32102798: Ferdinand Fürst
43636560: František Zsille - Kanál service
44016344: IM TRADE, s.r.o.
44055358: Juraj Mokráň - NIKAP
34555790: Ľudovít Hideghéti
43445314: Magdaléna Faragová
44691351: Mária Olšová
41155483: Martin Zelka - ZEMO
44691475: Martina Gömbkötöová
44485808: Mgr. Martin Gajdoš - 3 Geo
35975890: PAX Trade, s.r.o.