Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 536
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44878940: A.K.I. s.r.o.
35799412: A + M print, s.r.o.
35807059: A&BC Trading spol. s r. o.
34137203: ABS Konštrukcie, spol. s r.o.
35817259: ACE SLOVAKIA, spol.s r.o.
35814403: Adamas 88, s.r.o.
34556460: Adrián Rúčka - Pilot shop
35167441: Adriana Meszárošová - ATTI
40016668: Adrien Chamila
36749117: AGENTÚRA MANNA, s.r.o.
41161165: Aladár Horeš
43476791: Alena Mecková - AL - JA
34443380: Alexander Jurkovič - ALTO - Elektronic
41841905: Alexander Modrovich - ZVARMONT
11654805: Alexander Tekauer - ATTI
17363284: Alexander Vidra
35704403: ALFA-DENT, spol. s r.o.
35862271: ALP SLOVAKIA s.r.o.
41707885: Alžbeta Hinerová
36979830: Alžbeta Linková